08/06/15

Semola

Su fussi tuttu facili
sparissi
facissi puff! comu i maghi 
minni issi
in qualche altro posto
a jucari.

Su fussi tuttu facili
massittassi supra a un pisolu
taspittassi
fino a viririti passari
"Unni vai?" ti ricissi e
ti pigghiassi pi manu
prima di vulari.

2 commenti: